top of page

Tänk om ...?

Tidigare liv-terapi/regression kan erbjuda många överraskningar! 

Att ta möjligheten till uppleva tidigare liv ökar allt mer. Anledningarna är många; önskan att förstå sig själv på ett djupare plan, att fler och fler i västerlandet tror på någon variant av tidigare (eller parallella) liv, samt att det faktiskt visat sig fungera förvånansvärt bra.

 

Tidigare liv-terapi fungerar oavsett din eller terapeutens övertygelse om att det är en reinkarnation. Det kanske inte är det viktigaste om en ”tidigare liv-upplevelse” är en verklig tidigare existens. Det vi verkligen vill uppnå är de positiva resultat som upplevelsen kan leda till! 

Ibland kommer man heller ingen vart med "vanlig" terapi eller så har man kroppsliga symtom utan förklaring som inte ens läkare finner orsak till. I det läget kan tidigare liv-terapi vara lösningen. Man ber klienten att gå tillbaka till den tidpunkt där allt startade. Klienten kan då uppleva sig vara tillbaka till ett eller flera tidigare liv och då både få en förklaring och en upplösning av problemet. 

Vad kan tidigare liv-terapi ge dig?
 • Befriande självinsikt och en djupare förståelse av dig själv
  och dina nära relationer

 • Insikt om varför du reagerar så starkt på en viss person
  eller en geografisk plats

 • Fobier, rädslor, sorg, visa fysiska problem m.m. kan få sin förklaring
  och försvinna, likaså fördomar om kön, ras, politik och religion

 • Ett återuppväckande av färdigheter som ännu legat latent

 • En oförklarlig oro ersätts med lättnad och glädje

 • Ny och/eller fördjupad världsbild

 • Rädslan för döden kan avta eller försvinna

wormhole.jpg

”Jag har testat tidigare liv-regression hos Jennifer på Hypnoslyftet. Upplevelsen var väldigt kraftfull och givande. Under regressionen kom jag åt en djup sorg som jag var med om under ett tidigare liv. Denna sorg verkar jag ha burit med mig sen dess. När jag kom åt känslan under regressionen började jag gråta och efteråt kände jag mig lätt som en fjäder - som om att traumat löstes upp. Jag förstår mycket mer om mig själv i efterhand tack vare informationen jag kom åt. Olika känslomönster jag haft och varför jag känt och reagerat som jag gjort i vissa situationer - och i vissa relationer. En nära relation förändrades mycket positivt efter denna regression. Jag förstod varför vår relation sett ut som den gjort och varför jag försökt rädda hen under detta liv - något jag inte kunde göra  i ett tidigare liv. Jag förstod flera rädslor och dom löstes upp. Jag rekommenderar alla som vill komma åt djupt sittande känslor och/eller trauman att testa denna behandlingsform. Det är enkelt och väldigt djupgående. Jennifer guidar tryggt. /Karin

bottom of page